AKTUAL.  czwartek, 5 czerwca 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 maja 2008

 

REGULAMIN

III Ogólnopolski Bieg Uliczny

"Dobrodzieńska Dycha"

Klubowe Mistrzostwa WKB „META” Lubliniec Bieguna 10 km

 

CEL

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

Organizator

DOKiS Dobrodzień - 034/3-575-346

Janusz Małek – 512422242

Janusz Szafarczyk - 693427792

Patronat Honorowy

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrodzień

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Termin

19.07.2008 r. godz. 16:30 (sobota)

Trasa

Nawierzchnia całkowicie asfaltowa płaska (50% zacieniona) START/META –Stadion Miejski w Dobrodzieniu , ul. Piasowska - Oś. Wieczorka – ul. Leśna – Bąki. Po 5-ciu km. Nawrót i powrót tą sama trasą.

Dystans

10 km. Atest PZLA

 

Trasa

Nawierzchnia w całości asfaltowa płaska (w 50% zacieniona).

START/META-Stadion Miejski w Dobrodzieniu ul. Piastowska - Osiedle Wieczorka - ul.Leśna-Bąki.

Po 5-ciu km nawrót i powrót tą samą trasą.

 

Uczestnictwo

1.Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

2.Zawodnicy niepełnoletni startują  tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów.

 

Zgłoszenia

Obsługę informatyczną zawodów prowadzi firma "Andycom". Zapisy : elektronicznie na stronie

- domkultury-dobrodzien.pl (od 1-go maja 2008) lub w biurze zawodów w dniu startu.

 

Biuro zawodów

Stadion Miejski Dobrodzień, ul.Piastowska.  Czynne w dniu zawodów w godzinach 14.00-16.00

 

Opłata startowa

*10 zł-dla zgłoszonych przez internet (płatność w biurze zawodów w dniu biegów)

*15 zł- dla zgłaszających się w dniu biegu.

*Opłata startowa przeznaczona jest na cele statutowe Stowarzyszenia "Dobrodzień Potrzebującym"

*Z opłaty startowej zwolnione są kobiety oraz osoby,które ukończyły 60 rok życia

 (1948 i starsi)

 

Nagrody w klasyfikacji generalnej

Mężczyźni i Kobiety :

a) Puchary za miejsca I-III

Premia za rekord trasy:

a) Mężczyźni - ? - (kwota zostanie podana do końca czerwca).  Czas do pobicia :0:34:07

b) Kobiety     - ? - (kwota zostanie podana do końca czerwca).  Czas do pobicia : 0:37:56

W przypadku, gdy rekord nie zostanie pobity w/w kwoty zostaną zamienione na bony towarowe rozlosowane wśród  wszystkich ,którzy ukończyli bieg, do wykorzystania w Firmie Olimpius

 

Nagrody w kategoriach wiekowych

Dla zwycięzcy każdej kategori wiekowej (Kobiety,Mężczyźni,SI) bon towarowy o wysokości 100 zł do wykorzystania w Firmie „OLIMPIUS”

 

Ponadto

1.Puchar dla najlepszego zawodnika Miasta i Gminy Dobrodzień

2.Puchar dla najlepszej zawodniczki Miasta i Gminy Dobrodzień

3.Puchar dla najstarszej zawodniczki i zawodnika.

4.Puchar przechodni dla najlepszego pracownika Firmy Kler.

5.Klasyfikacja Klubowych Mistrzostw WKB „META” Lubliniec w biegu na 10km (odrębnie Kobiety

 i Mężczyźni,bez podziału na kategorie)

 

Kategorie wiekowe

Mężczyźni:

M16  16-19 lat (1992-1989)

M20  20-29 lat (1988-1979)

M30  30-39 lat (1978-1969)

M40  40-49 lat (1968-1959)

M50  50-59 lat (1958-1949)

M60  60-69 lat (1948-1939)

M70  70 lat i powyżej (1938 i starsi)

 

Kobiety:

K16 16-35 lat (1992-1973)

K36 36-49 lat (1972-1959)

K50 50 lat i powyżej (1958 i starsze)

Niepełnosprawni:

SI-sprawni inaczej (odrębne klasyfikacje dla Kobiet i Mężczyzn)

Uczestnicy biegu otrzymują       

1.Medal - dla pierwszych 300-u osób. (Pozostałym osobom zostanie wysłany pocztą

w terminie późniejszym)

2.Pamiątkowy numer startowy.

3.Gorący posiłek i napoje na mecie.

4.Wśród wszystkich, którzy ukończą bieg zostanie rozlosowany skórzany fotel ufundowany

 Przez Firmę KLER oraz  miarę możliwości drobne nagrody niespodzianki.

 

 

Uwagi Końcowe

1.Na trasie biegu ustawione będą 3 punkty z niegazowana wodą: na 2,5,8km